E-shop

Certifikáty

Jsme držiteli všech koncesních a živnostenských oprávnění potřebných pro podnikání v oblasti bezpečnostních služeb a správy nemovitostí.

Kvalita poskytovaných služeb je garantována mimo jiné i tím, že naše společnosti jsou zapsány v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

WAKENHAT SECURITY a.s. je certifikovaným členem profesních sdružení Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky.

WAKENHAT s.r.o. je členem Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených České republiky a je držitelem osvědčení Národního bezpečnostního úřadu pro stupeň "Důvěrné". Je dceřinou společností 100 % vlastněnou WAKENHAT SECURITY a.s.

Bezpečností certifikace

Pojištění

WAKENHAT s.r.o. je pojištěna k odpovědnosti za škodu až do výše 100.000.000, - Kč.

Zpět